Chứng chỉ FSC

17/02/2023
  -  
0 lượt xem

Chứng chỉ FSC

Chứng chỉ FSC là đại diện hội đồng quản lý rừng (FSC) là một hệ thống thuộc sở hữu của các bên liên quan với mục đích thúc đẩy quản lý rừng toàn cầu có trách nhiệm. Nó cung cấp các dịch vụ thiết lập tiêu chuẩn, đảm bảo thương hiệu, công nhận và tiếp cận thị trường cho các công ty và tổ chức quan tâm đến rừng có trách nhiệm. Tính đến tháng 1 năm 2006, FSC đã công nhận 15 tổ chức chứng nhận và các công ty được chứng nhận có quyền sử dụng logo của FSC.

Tên tiếng Việt là uy ban quản lý rừng với mục đích thúc đẩy quản lý rừng toàn cầu có trách nhiệm. Được thành lập vào tháng 10 năm 1993; các vấn đề về rừng diện tích rừng giảm và suy thoái rừng gia tăng. Tham khảo thêm về Chứng chỉ Rohs

Chứng chỉ FSC
Chứng chỉ FSC

Giới thiệu về chứng chỉ FSC

Các vấn đề về rừng toàn cầu ngày càng trở nên nổi bật: diện tích rừng ngày càng giảm và tình trạng suy thoái rừng ngày càng gia tăng. Tài nguyên rừng đang suy giảm về số lượng (diện tích) và chất lượng (sự đa dạng của hệ sinh thái), một số người tiêu dùng ở Châu Âu và Hoa Kỳ từ chối mua các sản phẩm gỗ không có chứng chỉ nguồn gốc hợp pháp.

Tại Hội nghị California năm 1990, đại diện của người tiêu dùng, các tổ chức buôn bán gỗ, các tổ chức môi trường và nhân quyền cảm thấy cần phải tạo ra một hệ thống trung thực và đáng tin cậy để xác định các khu rừng được quản lý tốt là nguồn lâm sản có thể chấp nhận được. Cuộc họp kết luận rằng hệ thống nên bao gồm định nghĩa về quản lý rừng tốt theo quan điểm của công chúng toàn cầu, kiểm toán độc lập về quản lý rừng và một tổ chức bảo trợ toàn cầu. Cái tên Hội đồng quản lý rừng (FSC-Forest Stewardship Council) ra đời từ đây. Vào tháng 10 năm 1993, 130 đại diện từ 26 quốc gia đã thành lập Hội đồng FSC tại Toronto, Canada và bầu ra ban giám đốc.

Chứng chỉ rừng FSC
Chứng chỉ rừng FSC

Thành lập FSC

Năm 1993, chứng chỉ quản lý rừng FSC đầu tiên (Mexico) và chứng chỉ Chuỗi hành trình sản phẩm đầu tiên (Mỹ) được cấp.
Vào tháng 2 năm 1996, FSC đã được đăng ký tại Mexico với tư cách là một pháp nhân. Lần đầu tiên, hợp đồng công nhận 4 chứng chỉ quản lý rừng đã được ký kết. Ra mắt sản phẩm đầu tiên được chứng nhận và dán nhãn – xẻng gỗ (bán ở Anh). Nhóm công tác FSC đầu tiên (Anh) được xác nhận bởi Hội đồng FSC. Các thành viên FSC đã phê duyệt Tiêu chuẩn 10 về rừng trồng.

Tháng 1 năm 2003, Ban thư ký FSC chuyển đến Trung tâm Quốc tế FSC ở Bon, Đức, với 25 nhân viên.

Hội đồng quản lý rừng (FSC) là một tổ chức độc lập, phi chính phủ, phi lợi nhuận, đoàn kết mọi người để thúc đẩy quản lý có trách nhiệm các khu rừng trên thế giới và tìm giải pháp cho các vấn đề do thực hành lâm nghiệp kém gây ra. Nó cung cấp các dịch vụ thiết lập tiêu chuẩn, đảm bảo thương hiệu, công nhận và tiếp cận thị trường cho các công ty và tổ chức quan tâm đến rừng có trách nhiệm.

FSC là một hệ thống thuộc sở hữu của các bên liên quan với mục đích thúc đẩy quản lý rừng toàn cầu có trách nhiệm. Nó công nhận các tổ chức bên thứ ba độc lập có thể chứng nhận các đơn vị quản lý rừng và doanh nghiệp chế biến lâm sản theo tiêu chuẩn FSC.

Thương hiệu của nó cung cấp sự công nhận quốc tế cho các tổ chức hỗ trợ sự phát triển của quản lý rừng có trách nhiệm.

Nhãn sản phẩm của nó cho phép người tiêu dùng toàn cầu xác định các sản phẩm hỗ trợ sự phát triển của quản lý rừng có trách nhiệm trên thế giới;
FSC tiến hành các chương trình tiếp thị và dịch vụ thông tin nhằm thúc đẩy sứ mệnh lâm nghiệp có trách nhiệm trên toàn thế giới.

Trong 13 năm qua, hơn 100 triệu ha rừng tại 81 quốc gia trên thế giới đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn FSC, hàng nghìn sản phẩm được sản xuất từ ​​gỗ có chứng chỉ FSC và mang nhãn hiệu FSC.

FSC là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, độc lập có sứ mệnh thúc đẩy quản lý rừng có trách nhiệm với môi trường, có lợi cho xã hội và có hiệu quả kinh tế trên toàn thế giới bằng cách phát triển các nguyên tắc và tiêu chuẩn được công nhận rộng rãi về quản lý rừng. FSC bao gồm đại diện của các tổ chức bảo vệ môi trường, hiệp hội thương mại gỗ, cục lâm nghiệp của chính phủ, tổ chức của người dân địa phương, nhóm lâm nghiệp xã hội và cơ quan chứng nhận sản phẩm gỗ từ hơn 70 quốc gia.Trung tâm quốc tế của nó ban đầu được đặt tại thủ đô Oaxaca, Mexico .Jakarta, chuyển đến Bonn, Đức vào tháng 2 năm 2003. FSC là một hệ thống chứng chỉ rừng tương đối trưởng thành và hoàn thiện.

Tiêu chuẩn FSC
Tiêu chuẩn FSC

Nhiệm vụ chính FSC

Nhiệm vụ chính của FSC là: đánh giá, công nhận và giám sát các tổ chức chứng nhận, cung cấp hướng dẫn và dịch vụ cho việc xây dựng các tiêu chuẩn chứng nhận quốc gia và khu vực; nâng cao chứng chỉ rừng quốc gia và năng lực quản lý rừng bền vững thông qua giáo dục, đào tạo và các hoạt động xúc tiến trình diễn.

FSC đã thiết lập một mạng lưới toàn cầu bao gồm các Trung tâm Quốc tế FSC, các sáng kiến ​​quốc gia và các văn phòng khu vực. Bản thân FSC không trực tiếp chứng nhận rừng, nó là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn và cơ quan công nhận. Nó đã xây dựng một “Nguyên tắc và tiêu chuẩn FSC” thống nhất trên toàn cầu và các tổ chức chứng nhận được công nhận để thực hiện chứng nhận. Tính đến tháng 1 năm 2006, FSC đã công nhận 15 tổ chức chứng nhận. Các công ty được chứng nhận có quyền sử dụng logo của FSC.

Người được cấp chứng nhận là tên tiếng Anh hợp pháp của công ty được chứng nhận; CB trong Mã FSC là công ty được chứng nhận, CW là “gỗ được kiểm soát”, bạn có thể đánh dấu để chọn; Danh mục được chia thành FM (chứng nhận quản lý rừng), COC (chứng nhận chuỗi giám sát sản xuất và tiếp thị), FM/COC (công ty có cả chứng chỉ FM và COC) và CW/FM (chứng nhận quản lý rừng trong các dự án gỗ có kiểm soát). Số là số chứng chỉ FSC gồm sáu chữ số của sản phẩm được chứng nhận đã biết. Sản phẩm là danh mục sản phẩm, bạn có thể nhập sàn, giấy, nội thất. Loài đề cập đến loài, ở đây xin vui lòng nhập tên Latin của loài. Quốc gia Chọn quốc gia. Trạng thái thường chọn hợp lệ hiện có để tìm thông tin xác thực hợp lệ.

Các hoạt động đề cập đến bản chất của công ty, chẳng hạn như bộ xử lý thứ cấp đề cập đến bộ xử lý thứ cấp. Hạng mục vật liệu đề cập đến các hạng mục chứng nhận FSC khác nhau: FSC-thuần túy đề cập đến 100% gỗ được chứng nhận FSC, nghĩa là nguyên liệu FSC nguyên chất; FSC-hỗn hợp đề cập đến rừng được chứng nhận FSC. Các công ty có nguồn được kiểm soát và/hoặc vật liệu tái chế sau tiêu dùng hỗn hợp sản phẩm. FSC tái chế có nghĩa là sản phẩm được làm từ gỗ tái chế và/hoặc sợi gỗ và gỗ được FSC kiểm soát có nghĩa là gỗ được kiểm soát, nghĩa là gỗ đang chuyển sang chứng nhận FSC. 

Tập đoàn TUV Rheinland:

TUV Rheinland là nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật hàng đầu quốc tế. Kể từ khi thành lập vào năm 1872, chúng tôi đã phát triển các giải pháp an toàn và liên tục cho những thách thức nảy sinh khi con người, môi trường và công nghệ tương tác với nhau. Là một cơ quan độc lập, vô tư và chuyên nghiệp, chúng tôi có cam kết lâu dài trong việc xây dựng một tương lai đáp ứng cả nhu cầu của con người và môi trường.

TÜV Rheinland có thể cung cấp dịch vụ chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm FSC và dịch vụ cấp logo FSC

Bureau Veritas – Pháp:

Kể từ khi thành lập vào năm 1828, Bureau Veritas đã không ngừng xây dựng chuyên môn để giúp khách hàng đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu pháp lý có liên quan trong các lĩnh vực chất lượng, sức khỏe và an toàn, môi trường và trách nhiệm xã hội.

DNV Det Norske Veritas:

Det Norske Veritas (DNV) là tổ chức dịch vụ quản lý rủi ro chuyên nghiệp hàng đầu thế giới và là tổ chức quỹ độc lập với mục đích “bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và bảo vệ môi trường”. Bây giờ nó đã thành lập khoảng 300 chi nhánh tại 100 quốc gia và sử dụng hơn 10.000 người.

QMI–Canada

SGS General Standard-Thụy Sĩ

SGS là cơ quan kiểm tra, xác minh, thử nghiệm và chứng nhận hàng đầu thế giới, được công nhận là chuẩn mực về chất lượng và tính toàn vẹn.

Tập đoàn SGS có hơn 75.000 nhân viên trên khắp thế giới, phân bố tại hơn 1.500 chi nhánh và phòng thí nghiệm, tạo thành một mạng lưới dịch vụ toàn cầu.

TUV NORD Đức Hande

TSUD Nam Đức – Đức

Hệ thống chứng nhận khoa học, Inc. Dịch vụ toàn cầu DBA SCS (SCS)