Tin tức

Phạm vi ứng dụng và xu hướng phát triển của chất chống gỉ

14/09/2023
  -  
0 lượt xem

Phạm vi ứng dụng và xu hướng phát triển của chất chống gỉ Hiện nay, chất chống gỉ đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau. Các ứng dụng thành công đã được báo cáo trong nước công nghiệp, nước biển, axit, dầu, mỡ, đường ống ngưng tụ hơi nước, khí …

Xu hướng bao bì nhựa

30/06/2023
  -  
0 lượt xem

1. Tổng quan về sự phát triển của ngành bao bì nhựa Ngành bao bì nhựa của nước tôi bắt đầu từ cuối những năm 1990, trải qua giai đoạn ban đầu, giai đoạn phát triển nhanh và giai đoạn chín muồi, hiện nay ngành bao bì nước ta đã đạt được xuất khẩu quy …

Điều chỉnh chuỗi cung ứng mô hình sản xuất toàn cầu

25/05/2023
  -  
0 lượt xem

Việc điều chỉnh chuỗi cung ứng mô hình sản xuất toàn cầu được đẩy nhanh Hiện nay, ngành sản xuất toàn cầu đang trải qua những thay đổi sâu sắc, chịu tác động của nhiều yếu tố như sự trỗi dậy của chủ nghĩa chống toàn cầu hóa và chủ nghĩa bảo hộ, sự tái …