Chính sách bảo mật

12/01/2021
  -  
0 lượt xem

Chính sách bảo mật BiNa Việt Nam

Trong các điều khoản và điều kiện này BiNa Việt Nam. Đề cập các dịch vụ liên quan về in tem, vật tư đóng gói, vật tư phòng sạch.

Chấp nhận các điều khoản

Bằng cách truy cập nội dung của https://bina.com.vn/, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện. Được nêu ở đây và bạn chấp nhận chính sách bảo mật có sẵn trên trang web này. Nếu bạn phản đối bất kỳ điều khoản và điều kiện nào quy định trong thỏa thuận này. Bạn không nên sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên website và có thể rời trang web. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng trang web cho các mục đích bất hợp pháp. Và sẽ tôn trọng tất cả các luật và quy định hiện hành.

Bạn đồng ý không sử dụng trang web theo cách có thể làm giảm hiệu suất. Làm hỏng nội dung hoặc làm giảm chức năng tổng thể của trang web. Bạn cũng đồng ý không xâm phạm tính bảo mật của trang website. Hoặc cố gắng truy cập vào các khu vực được bảo mật hoặc thông tin nhạy cảm. Bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, chi phí, trách nhiệm pháp lý, tổn thất. Bao gồm cả phí pháp lý do chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hành vi vi phạm các điều khoản và điều kiện được nêu trong thỏa thuận này.

Bản quyền

Tất cả tài sản trí tuệ của BiNa Việt Nam như nhãn hiệu, tên thương mại, bằng sáng chế, thiết kế đã đăng ký. Và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ tự động nào khác. Có được từ tính thẩm mỹ hoặc chức năng của trang web vẫn là tài sản của BiNa Việt Nam. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của BiNa Việt Nam. Do đó sẽ không sao chép, tải xuống, truyền, tái sản xuất, in ấn. Hoặc khai thác cho mục đích thương mại bất kỳ tài liệu nào có trong trang web.

Sửa đổi

BiNa Việt Nam có quyền thay đổi bất kỳ phần nào của thỏa thuận này mà không cần thông báo. Việc bạn sử dụng trang web sẽ được coi là sự chấp nhận thỏa thuận này. Chúng tôi khuyên người dùng nên thường xuyên kiểm tra các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. BiNa Việt Nam có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc loại bỏ bất kỳ phần nào của trang web này. Mà không có cảnh báo hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hành động đó.

Trách nhiệm hữu hạn

Trong mọi trường hợp, BiNa Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại gián tiếp. Đặc biệt hoặc do hậu quả bao gồm bất kỳ tổn thất nào về kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận. Hoặc dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng trang web. Không có nội dung nào trong thỏa thuận này sẽ hoạt động để loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh do sơ suất của BiNa Việt Nam nhân viên hoặc đại lý của hãng.

Tuyên bố từ chối

Thông tin được cung cấp dựa trên sự hiểu biết rằng trang web. Không tham gia vào việc đưa ra lời khuyên và không nên hoàn toàn dựa vào khi đưa ra bất kỳ quyết định liên quan nào. Chúng tôi không đảm bảo tính khả dụng của trang web https://bina.com.vn/ không bị gián đoạn. Và không thể đưa ra bất kỳ tuyên bố nào rằng việc sử dụng trang web sẽ không có lỗi.

Sử dụng hình ảnh sản phẩm để quảng cáo

BiNa Việt Nam có thể chụp ảnh nhãn in của bạn và sử dụng ảnh. Trong các chiến dịch tiếp thị quảng cáo in hoặc trực tuyến của chúng tôi. BiNa Việt Nam sẽ cố gắng đảm bảo rằng bất kỳ lệnh giao dịch nào. Không xuất hiện trong các chiến dịch tiếp thị này nhưng không thể chịu trách nhiệm nếu chúng được đưa vào.

Nếu bạn muốn loại đơn đặt hàng của mình khỏi các chiến dịch khuyến mại này. Thì vui lòng gửi email tới binachamsockhachhang@gmail.com và thông báo cho chúng tôi tại thời điểm đặt hàng của bạn.

Các bên thứ ba

Trang web có thể chứa các siêu liên kết đến các trang web do các bên khác điều hành. BiNa Việt Nam không kiểm soát các trang web đó và chúng tôi không chịu trách nhiệm. Sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến nội dung của chúng. Việc chúng tôi đưa các siêu liên kết đến các trang web như vậy không có bất kỳ sự chứng thực nào. Đối với các quan điểm, tuyên bố hoặc thông tin có trong các trang web đó.

BiNa Việt Nam có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như để thực hiện theo lệnh của tòa án yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc khi hành động của bạn vi phạm điều khoản dịch vụ .

Chúng tôi không bán hay cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty khác để tiếp thị sản phẩm hay dịch vụ của mình .

Hủy bỏ điều khoản

Nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, điều khoản đó sẽ bị loại bỏ và các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Do đó hãy xem xét nó thường xuyên. Nếu chúng tôi có thay đổi quan trọng đối với chính sách này. BiNa Việt Nam sẽ thông báo cho bạn ở đây hoặc bằng một thông báo trên trang chủ của chúng tôi. Bạn nhận thức được những gì chúng tôi thu thập thông tin, làm thế nào chúng ta sử dụng nó. Và trong hoàn cảnh nào, chúng tôi sẽ tiết lộ nó, nếu có.