Tin tức

Supply chain, Purchasing and Procurement, Logistics, Jobs & networking

05/11/2020
  -  
0 lượt xem

Supply chain bao gồm các công đoạn sau : – Tìm nguồn nguyên liệu. – Tinh chế những vật liệu đó thành những phần cơ bản. – Kết hợp các bộ phận cơ bản đó để tạo ra một sản phẩm. – Thực hiện đơn hàng, bán hàng. – Giao sản phẩm. – Hỗ trợ …

Vật tư tiêu hao là gì ?

05/11/2020
  -  
0 lượt xem

Vật tư tiêu hao là gì ? Vật tư tiêu hao là vật tư được sử dụng bởi các cá nhân và doanh nghiệp. Phải thay thế thường xuyên vì chúng đã hao mòn hoặc đã sử dụng hết. Nói cách khác được định nghĩa là các thành phần của sản phẩm cuối cùng đã …